Lacrima grea de Marie!


CA2
”Inţeleg şi aştept lacrimile. Ele sunt ploaia în care se topeşte primejdia furtunii, descărcarea trufiei şi dăruirea iertării.Să plângem şi vom ierta.(Antoine de Saint-Exupery)

CA3

-Somnul pietrei cine-l ştie ?
-Lacrima grea de Marie!
-Lacrima cine-o stârneşte
-Gândul care ne zideşte!
-Truda apei cine-o simte?
-Cine transpiră-n cuvinte!
-Trupul,oare, ce să fie?
-Viaţa dată-n custodie!
-Teama de unde răsare?
-Dintr-un asfinţit de soare!
-Umbra-i atinsă de boală?
-Când lumina nu o spală!
-Dorul unde se ascunde?
-In ecoul ce-I răspunde!

ca4
-Moartea de ce-i înfiată?
-S-avem suflet fără pată!
-Din Cuvânt ce ne rămâne?
-Lumina zilei de mâine!
-Cine nu se odihneşte?
-Iubirea care ne creşte!
-Cât sunt Cer cine imi spune?
-Duhul Sfânt din rugăciune!
-Suferinţa cât ni-i dată?
-Cât moartea –i neterminată!(MARIA D”ALBA)