Veac de tăcere…


14-09
Am să fug cu tine-n munte să uităm cuvântul „dacă”
Am să fug cu tine-n munte să uităm cuvântul „nu”
Hai să conjugăm ninsoarea și uitarea eu și tu
Timpul pe deasupra noastră ca o sanie să treacă.
bal
Am să fug cu tine-n munte să uităm cuvântul „însă”
Am să fug cu tine-n munte să uităm cuvântul „hai”
Vai, vom face repetiții pentru iad și pentru rai.
De ecouri mari de piatră vei fi râsă, vei fi plânsă.
caleidoscop
Am să fug cu tine-n munte să uităm cuvântul „pleacă”
Am să fug cu tine-n munte să uitam cuvântul”taci”
Prin albastrele troiene să fim liberi și săraci,
Să uităm ce-nseamnă „totuși”, să uităm ce-nseamnă „dacă”.
Să uităm academia, tribunalul, primăria,
Veverițe fără nume ne predea curate legi,
Când se va răsti furtuna vorba mea s-o înțelegi
Când vor susura izvoare afla c-a murit mânia.
calc 8
Vai, sunt râuri pe aicea care merg spre noi cuminte
Vino, să spălăm în ele pata lumii de noroi,
Ca într-un târziu și munții să învețe de la noi,
Darul de-a trăi mai liber fără a rosti cuvinte.
1
Sunt sătul de vorbe, vorbe, a nimic aducătoare,
Vino să uităm cuvinte și să învățam a fi,
De cuvinte fără noima, de sonorități pustii,
Să spălăm întrega fire, să trăim cu-ndurerare.
17-12-03
Să uităm ce-nseamnă „lume”, și „avere”, și „putere”
Să uităm cuvântul „dacă”, să uităm cuvântul „da”,
Si-ntr-un veac fără cuvinte, ca doi cai fără de șa
Să trăim tăcând iubirea, fiindcă totul e tăcere. (Adrian Păunescu-Veac de tăcere)

pagina realizata Lia Neamt
cluj 2014

De ce nu puneţi şi pe râs impozit…


S0
De ce nu puneţi şi pe râs impozit
Şi birul progresiv pe sărăcie ?
De ce nu puneţi taxe pe-ntuneric ?
Impozitaţi şi vântul ce adie !
Ar fi păcat să ezitaţi în crima
De-a confisca şi sângele din vine,
Continuaţi prăpădul cu ardoare
Şi răul ce vă face-atât de bine !
S3
Taxaţi iubirea, somnul, nostalgia,
Penumbra, deznădejdea şi oftatul
Şi unghiile care cresc într-una,
Distrugeţi tot, de-a lungul şi de-a latul.
Nu-i logic să nu puneţi nişte biruri,
Pe nou născuţi, ce nu ştiu cum îi cheamă,
Lucraţi neiertător şi echitabil,
Impozitaţi şi laptele de mamă.
S1
Dar ce fiscalitate este aia
Din care nu se fură-ntreaga pâine
Acestui neam ce şi-a luat maidanul
De-a nu trăi în lesă ca un câine ?
Taxaţi sever şi strângerea de mână !
Impozitaţi total telepatia !
Luaţi atâtea piei câte vă place
Şi desfiinţaţi prin taxe România !
S2
Ce e complicitatea asta bleagă
Cu sărăntocii şi dezmoşteniţii ?
Tot au şi ei ceva să dea ca taxă,
Treziţi-le revolte şi ambiţii !
Voi nu vedeţi că omul mai respiră ?
Cât amânaţi sentinţa capitală ?
Loviţi la oase naţia întreagă,
Înduioşarea e un fel de boală.
S7
Adăugaţi impozite şi taxe
Pe taxe şi impozite, cuminte
Impozitaţi şi lacrima şi ploaia !
Taxaţi adânc şi morţii din morminte !
Impozite pe floarea dăruită,
Impozite pe cald, ca şi pe rece,
Impozite pe rouă şi pe lună,
Impozite pe notele de 10.
S6
Cafeaua, ceaiul, apa de fântână,
Fereastra, uşa, merită accize
Când, cu o poftă tragică, Guvernul
Îi dă un nou impuls acestei crize.
Impozite şi taxe pe cuvinte,
Dar biruri pe ecou şi pe tăcere,
A jupui poporul este nobil,
Când nu-i mai laşi nici dreptul să mai spere.
S5
Hei, Românie, parcă răstignită,
Degeaba vrem să te-ntrebăm „Quo vadis ?”,
Nici să trăim aici, nu-i cu putinţă
Nici să murim acum nu mai e gratis.
La luptă împotriva tuturora,
Într-un neomenesc război promiscuu,
Trăiască lanţul ce ne intră-n oase!
Trăiască Taxa, Jaful, Moartea, Fiscul !(Adrian Paunescu-Impozite, Biruri şi Taxe)