Când a făcut întâii paşi, văzu pâinea în mâinile unui copil..


b1
Când zăcea în făşii în poala mamei, îşi întindea mâinile după soare vrând să smulgă strălucirea lui rotundă de pe cer. Şi zarea..nu i-a răspuns niciodată.
– Când a făcut întâii paşi, văzu pâinea în mâinile unui copil. Şi-a întins mâinile după pâine… Dar nu ..
i-au dat-o.
– Când a început să simtă chemarea florilor şi adâncul rost al cântecului binefăcător, şi-a întins mâinile după o floare. …Dar spinii florii l-au respins şi a simţit săgeata durerii dintâi în inimă, era durerea leului alungat din vizuini.
v0
– Când îi crescu credinţa şi dorul de luptă, îşi întinse mâinile după argintul răsplătirilor şi după aurul biruinţei. Şi l-au alungat, l-au bătut, l-au chinuit.
– Omul care-şi întindea mâinile şi niciodată nu a cules decât lacrimi şi blesteme, niciodată n-a putut râde fericit.
– Şi trist şi obosit, bătrân şi chinuit, şi-a întins mâinile plângând după soare… şi soarele
s-a desprins de pe cer, a căzut în braţele-i micşorat de cădere ca un măr, şi omul care îşi întindea mâinile totdeauna în zadar… simţi că i-se deschide noaptea, ca să se cufunde în ea, ţinând strâns la sânu-i, soarele – măr. .(Emil Isac)
m3
Am băut din fântâna voastră
Si inima a-nceput să-mi crească.
Pomul vieţii tânăr s-a scuturat,
Păsări frumoase au zburat. ‘ Si toate-ncepură să-nflorească
SC4

Părul nu-mi mai era cărunt,
Pasul nu-mi mai era mărunt,
Gura mi se facu rosie ca o fragă.
Am început să râd şi să cant,..Si lumea mi se făcu dragă.
lm0
Usor s-a topit gândul de fier,
Durerile le aruncam pe drum,
Râdeam de viaţă că-i pară şi fum.
Si lăudam soarele şi lumina din cer.Dar fântâna de setea mea s-a secat.
caleidoscop 22-08-02
Genunchii si capul mi i-am plecat.
Iar simţeam vremea pe umăr.
Pasul în un fir de iarba s-a-mpiedicat
Si scheletul din mine s-a cutremurat.(Emil Isac-Am băut din fânână)

Sufletul în carte l-am inchis.
Să fii cu grijă, oricând să n-o desfaci.
Tot ce e aici cu dragoste scris
Te va face să plângi şi să taci.(Emil Isac)
pagina Lia Neamt Cluj 2014