Mozart .Înţelepciune cât un geniu, şi tot atâta genialitate cât un înţelept.


aa0

Muzica este o energie vibrantă prezentă peste tot şi care umple totul. De esenţă divină fiind, ea nu cere decât un ascultător pentru a intra în armonie cu el şi a-l umple la rândul ei de Prezenţa sa. Dacă ascultătorul este suficient de transparent, muzica se propagă prin el. Aceasta se traduce printr-un simplu surâs, o privire luminoasă, un gest locuit, o prezenţă puternic aureolată sau chiar printr-o simfonie de Mozart dacă posedăm ca şi el mijloacele de a o exprima. Dar fiecare fiinţă poate interpreta melodia după gradul ei de percepţie. Fiecare dintre noi este o manifestare divină. De aceea muzica nu se compune, ci este lăsată să transpară.. Şi dacă transparenţa constă în a fi un bun conductor al acestei bucurii acolo, atunci Mozart poate fi socotit printre cei mai mari pe care i-a cunoscut istoria. Vorbind despre el, gânditori iluştri şi artişti, de la Kierkegaard la Honneger, trecând prin Goethe şi Voltaire, se aprind de entuziasm şi proclamă miracolul!

258 de ani de la nasterea unui geniu..

Nici un grad înalt de inteligenţă sau imaginaţie, sau ambele laolaltă, nu alcătuiesc un geniu. Iubire, iubire, iubire – acesta este sufletul unui geniu.(Mozart)

Îmi trece prin minte atâta muzică şi nu uit niciodată nicio notă; este, fără îndoială, unul dintre cele mai mari haruri pe care mi le-a dat Dumnezeu, această facultate de a păstra în memorie toate armoniile ce mi-au trecut prin minte.(Mozart)

Este o mare consolare pentru mine să-mi aminteasc că Domnul, pe care l-am simţit aproape, în credinţă umilă precum un copil, a suferit şi a murit pentru mine şi că El se va uita la mine cu dragoste şi compasiune.(Mozart)
Mozart mi-a stârnit admiraţia când eram tânăr; el mi-a cauzat disperarea când am ajuns la maturitate; el este acum confortul vieţii mele.

Este singurul muzician care a avut tot atâta înţelepciune cât un geniu, şi tot atâta genialitate cât un înţelept.( Giacchino Rossini)